Vår pedagogiske plattform

Utdanningsverktøy som forskning viser fungerer effektivt
Læringsprosessen visualisert

Egenevaluering og monitorering er kjernen i vår filosofi. Vi vurderer våre verktøy opp mot effekten de har på læringsprosessen, og hjelper alle å bli sin egen lærer. Livslang og selvstyrt læring er målet.

Kontekstbasert tilbakemelding

Tilbakemelding er en av de viktigste faktorene for læring, men dette elementet blir ikke alltid implementert på riktig og tilstrekkelig vis. Ved å sette innsats i sammenheng med læringsmål, hjelper vi kunnskapstørste å finne ut hvor langt de er kommet og hvor de skal, og gir samtidig veilederne et verktøy for tilbakemelding som visualiserer læringsprosessen.

Læring i eget tempo

Vi hjelper å fremme egen læring i eget tempo slik at alle utvikler tro på egen utvikling, den sterkeste forutsetningen for måloppnåelse.

Spørsmålsbasert læring

Vi tror vi lærer best når vi stiller spørsmål ved stoffet vi jobber med. Våre verktøy skal gi muligheten til å legge til ytterligere innhold, finne mer informasjon om lærestoffet og leder de som lærer gjennom prosessen hvor de finner ut hva de leter etter.

Læring og samarbeid med medelever

Diskusjoner i gruppe med andre i samme situasjon er blant det mest effektfulle faktor for læring, og rangeres til og med høyere enn tilbakemelding fra en ekstern veileder. Vi hjelper veilederne fasilitere læring gjennom motiverende verktøy som fremmer samarbeid og kunnskapsdeling.

Hva vi gjør

Vi formidler og utvikler verktøy som akselerer læring og samarbeid
Det er mange måter å lære på

Vi er alle ulike og lærer på forskjellig vis. Å skape gode læringsforhold i et hektisk klasserom eller en arbeidsdag er en utfordring. Vår kjernekompetanse:

  • LÆRINGS- OG MOTIVASJONSTEORI
  • Brukeropplevelse og visualisering
  • Sosiale medier og spill
  • Google Suite for Education

Nyheter

Kjernefolk

med et brennende engasjement for utdanning og teknologi
Fredrik Harloff
Fredrik Harloff
Gründer og daglig leder
Digital innovatør og sosial entreprenør. Fredrik har over 20 års bred erfaring fra ledelse, salg og utvikling av digitale løsninger i et internasjonalt marked.
Stian Hofslett Thowsen
Stian Hofslett Thowsen
Google Sertifisert lærer og prøvekanin.
Stian har en bred bakgrunn fra internasjonalisering av høyere utdanning, og har også vært ansvarlig for å promotere Norge som studieland overfor utenlandske studenter. Engasjert lærer og blogger. Dreven på sosiale medier og fotballfanatiker.
Mihaela Tabacaru
Mihaela Tabacaru
Community Manager
Systemtenker og utdanningsentusiast. Mihaela har en grad i psykologi, en master i systemdynamikk og har forsket på å bruke simuleringsmodeller i utdanning.
Edee Carey
Edee Carey
Social Communicator
Edee moved to Norway from the United States in August of 2010. She studied Speech Communication at the University of Georgia. She is in charge of developing and executing our communications strategy.

Snakk til oss!